ایران در انتظار پاسخ رسمی نفتی روسیه

اگرچه قیمت نفت در بازارهای جهانی روز به روز با نوسان مواجه است و کاهش شدیدی را تجربه می‌کند، اما وزیر نفت از مذاکره با کشورهای غیر اوپک برای کاهش تولید نفت و در نتیجه مدیریت قیمتی بر بازار نفت خبر می‌دهد.

تاریخ تنظیم: یکشنبه 28 دی ماه 1393

اگرچه قیمت نفت در بازارهای جهانی روز به روز با نوسان مواجه است و کاهش شدیدی را تجربه می‌کند، اما وزیر نفت از مذاکره با کشورهای غیر اوپک برای کاهش تولید نفت و در نتیجه مدیریت قیمتی بر بازار نفت خبر می‌دهد.

وزیر نفت افزود: تا زمانی که این چانه‌زنی‌ها در بازار ادامه دارد، باید ظرفیت‌سازی بیشتری برای تولید نفت انجام دهیم.

زنگنه مطرح کرد: بیشترین تاثیرگذاری بر بازار نفت به دست کسانی است که ظرفیت تولید بالایی دارند و البته می‌توانند تولید را نیز به میزان دلخواه افزایش دهند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، ایران هم توسعه پارس جنوبی را با قدرت ادامه می دهد.