مدل برند پاور آر پی ام شماره رفرنس
Caterpillar 3516C HD کاترپیلار 3151 HP 1800 ME119
Caterpillar 3516C HD X 2 Units کاترپیلار 2682 HP 1600 ME121
Caterpillar 3516B HD SCAC کاترپیلار 2260 HP 1600 ME122
Caterpillar 3516B HD SCAC کاترپیلار 2260 HP 1600 ME123
Caterpillar 3512B HD کاترپیلار 1911 HP 1600 ME124
Caterpillar 3512 کاترپیلار 1750 HP 1800 ME105
Caterpillar 3512B کاترپیلار 1575 HP 1600 ME125
Caterpillar C32 کاترپیلار 1400 HP 2300 ME126
Caterpillar 3512B کاترپیلار 1350 HP 1300 ME127
Caterpillar 3512B کاترپیلار 1350 HP 1300 ME128
Caterpillar 3412 X 2 Units کاترپیلار 1250 HP 2300 ME110
Caterpillar 3512 DITA کاترپیلار 1200 HP 1600 ME129
Caterpillar 3512 کاترپیلار 1165 HP 1800 ME103
Caterpillar 3512 کاترپیلار 1165 HP 1800 ME104
Caterpillar 3512 DITA کاترپیلار 1060 HP 1200 ME130
Caterpillar 3508B DITA SCAC کاترپیلار 1050 HP 1800 ME131
Caterpillar C32 کاترپیلار 1000 HP 1800 ME115
<<  <  1  2  3  >  >>